Historik

gfFöretaget har sin början sedan 1965, då startade Gottfrid Johansson sitt företag med namnet GJ Åkeri, i huvudsak bedrevs upprustning och underhåll av vägar, främst skogsbilsvägar. 1980 övergick verksamheten till maskintransporter under namnet Trailerfrakt G Johansson. Med åren specialiserades verksamheten på husflyttningar och båttransporter med specialtrailer (egen tillverkning).

Parallellt bedrevs reparationer av bl.a lantbruksmaskiner samt viss tillverkning i mindre skala. Med åren har industriverksamheten växt och 2002 bildades ytterligare ett företag, GLG Maskin AB tillsammans med ett av barnen, sonen Lars-Göran.

Företaget bedriver idag arbeten som fräsning, svarvning, svetsning, plastmaskärning, legotillverkning, samt försäljning och service av Lantbruks-Skogs & Entreprenadmaskiner